သတင်းများ

Asian Development Bank  မှ Principal Country Specialist ဖြစ်သူ Mr. Peter J. Brimble ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အား...

Posted on 20 July 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော  လှိုင်သာယာ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ Nexstar Garment...

Posted on 20 July 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား များ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ...

Posted on 18 July 2016

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး...

Posted on 16 July 2016

၁။         အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်မှ “Promoting Good  Corporate  Governance” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်...

Posted on 15 July 2016

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် Responsible...

Posted on 15 July 2016

President Elect, ICSMEE Malaysia ဖြစ်သူ Ir. Yap Mew Sang  သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု...

Posted on 15 July 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊...

Posted on 15 July 2016

Hong Kong Sea Transport and Logistics Association (HKSTLA) မှ Chairman ဖြစ်သူ Mr. Eric MS Wong  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်...

Posted on 14 July 2016

Pages