ဆက်သွယ်ရန်

 

 

dica@mptmail.net.mm သို့ တိုက်ရိုက်အီးမေးလ်ပေးပို့၍ဖြစ်စေ စာတိုပေးပို့၍ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ရန်-

မက်ဆေ့ချ် သို့မဟုတ် အီမေးလ်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ပါ: dica.ip.mm@gmail.com သို့မဟုတ် info@dica.gov.mm

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

DICA ၏ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့မှ သင်၏တင်ပြချက်များအား အလျှင်မြန်ဆုံး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

ရုံးချုပ်

ရန်ကုန်
အမှတ် ၁ ၊ သစ္စာလမ်း ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း - ၀၁ ၆၅၈၁၀၂

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနခွဲ(၁)
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၂၇၊ ၀၁ ၆၅၈၁၃၆ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၂၀၈) ၊(၂၀၉)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၃၆၊ အီးမေးလ် -inv1.dica@mifer.gov.mm

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနခွဲ(၂)
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၇၈၂၄၊ ၀၁ ၆၅၈၁၂၈ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၂၁၀) ၊(၂၁၁)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၄၁၊ အီးမေးလ် -inv2.dica@mifer.gov.mm

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနခွဲ(၃)
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၂၉ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၂၁၃)၊(၂၁၅)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၃၇၊ အီးမေးလ် -inv3.dica@mifer.gov.mm

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနခွဲ(၄)
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၃၀ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၁၅၄) ၊(၁၄၇)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၄၂၊ အီးမေးလ် -inv4.dica@mifer.gov.mm 

မူဝါဒနှင့် ဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၃၁ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ(၃၀၈) ၊(၃၀၉)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၃၉၊ အီးမေးလ် -pl.dica@mifer.gov.mm 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၃၂ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၃၀၆) ၊(၃၀၇)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၄၃၊ အီးမေးလ် -ip.dica@mifer.gov.mm

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၇၈၉၃၊ ၀၁ ၆၅၈၁၃၃၊ ၀၁ ၆၅၈၁၃၃ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၁၀၇) ၊(၁၄၈)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၇၈၂၄၊ အီးမေးလ် -monitor.dica@mifer.gov.mm

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၃၄ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၃၀၄) ၊(၃၀၅)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၄၅၊ အီးမေးလ် -ps.dica@mifer.gov.mm

ကုမ္ပဏီရေးရာဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၇၈၉၁၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၅ ၊ ၀၁ ၆၅၇၇၁၄ ၊ ၀၁ ၆၅၇၀၅၇ ၊၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ (၁၀၄) ၊ (၁၀၅)
၊ အီးမေးလ် -company.dica@mifer.gov.mm

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၂၅၆ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၃၀၂) ၊(၃၀၃)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၇၈၂၅၊ အီးမေးလ် -hrd.dica@mifer.gov.mm

စီမံရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၂၀၊ ၀၁ ၆၅၈၁၂၅၊ ၀၁ ၆၅၈၁၂၆၊ ၀၁ ၆၅၈၁၄၀၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ (၂၀၆)၊(၂၀၇)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၂၅၊ အီးမေးလ် -admin.dica@mifer.gov.mm

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများ

နေပြည်တော်ရုံးဦးစီးမှူးရုံး၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်ကောင်စီရုံးဝင်း၊ ပျဉ်းမနားတောင် ညိုလမ်း၊ ဇမ္မူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် 
ဖုန်း - ဝ၆၇-၅၅၀၄၆၆ ၊ ဝ၆၇ ၅၅၀၄၆၄၊ ၀၆၇ ၅၅၀၄၆၃၊ ၀၆၇ ၅၅၀၄၆၂ ၊ ဖက်စ် - ၀၆၇ ၅၅၀၄၆၅၊ အီးမေးလ် - npw.dica@mifer.gov.mm

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
အကွက်အမှတ် မ-၄၇၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇၈)၊ ၅၅ လမ်း။ ၄၀ လမ်းနှင့် ၄၁ လမ်းကြား၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့    
ဖုန်းနံပါတ် ၀၂ ၄၀၆၀၁၁၈၊ ၀၂- ၂၈၄၈၂၄၁၊ ၀၂- ၂၈၄၈၂၄၂ ၊ ၀၂- ၂၈၄၈၂၄၃၊ ဖက်စ် ၀၂ ၄၀၆၅၈၈၁၊ အီးမေးလ် - mdy.dica@mifer.gov.mm

ရှမ်းပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံး
အဝေရာမီးပုံပျံကွင်းလမ်း၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်
ဖုန်း - ၀၈၁ ၂၁၂၅၇၁၄၊ ၀၈၁ ၂၁၂၄၉၇၄၊ ဝ၈၁-၂၁၂၄၂၉၃၊ ဖက်စ် -၀၈၁-၂၁၂၄၉၇၄၊ အီးမေးလ် - shan.dica@mifer.gov.mm

မွန်ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံး
မီးလောင်ပြင်လမ်း၊ မန္တလေးရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်   
ဖုန်း - ဝ၅၇-၂၀၂၃၃၉၅၊ ဖက်စ်-၀၅၇-၂၀၂၃၃၈၅၊ အီးမေးလ် - mon.dica@mifer.gov.mm

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
စက်မှုဇုန်အဝင်လမ်း၊ မဉ္ဇူလမ်းမကြီး၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 
ဖုန်း ၀၄၂ -၂၉၂၅၆၊ ဖက်စ် ၀၄၂-၂၉၂၅၈၊ အီးမေးလ် - ayar.dica@mifer.gov.mm

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
မေတ္တာရိပ်မွန်လမ်း၊ ချမ်းမြဝတီရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့ 
ဖုန်း ၀၇၁ ၂၀၂၆၅၉၂၊ ၀၇၁ ၂၀၂၆၅၉၃၊ ၀၇၁ ၂၀၂၆၂၇၄၊ ၀၇၁ ၂၀၂၆၂၇၅၊ ဖက်စ် ၀၇၁ ၂၀၂၆၂၇၅၊ အီးမေးလ် - sagaing.dica@mifer.gov.mm

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
ပဒုမ္မာလမ်းနှင့် စိန်ပန်းပင်လမ်းအကြား၊ ဆန်းချီတိုးချဲ့မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့။
ဖုန်း- ၀၅၉ ၂၂၂၃၀ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၉ ၂၂၂၃၃၊ အီးမေးလ် - tnt.dica@mifer.gov.mm

ကရင်ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံး
မြို့နယ်စုပေါင်ရုံး၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့
ဖုန်း- ၀၅၈ ၂၂၇၅၀၊ ၀၅၈ ၂၂၇၈၅ ၊ ၀၅၈ ၂၂၇၈၆၊ ဖက်စ်- ၀၅၈ ၂၂၇၄၉၊ အီးမေးလ် - kayin.dica@mifer.gov.mm

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
ဓမ္မစေတီလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၇)၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့  
ဖုန်း- ၀၅၂-၂၂၀၁၇၄၇ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၂-၂၂၀၁၇၄၈၊  အီးမေးလ် - bago.dica@mifer.gov.mm

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊ ဒုတိယထပ်၊ ပြည်တော်သာ(၁)လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့
ဖုန်း- ၀၆၃-၂၈၇၄၈ ၊ ဖက်စ်- ၀၆၃-၂၈၇၄၇၊ အီးမေးလ် - magway.dica@mifer.gov.mm

ကယားပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံး
အမှတ်(၁၅/စ)၊ ဦးနီလမ်း၊ နောင်ယား(ခ)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်
ဖုန်း- ၀၈၃-၂၂၂၄၁၈၄၊ ဖက်စ်-၀၈၃-၂၂၂၄၁၈၅၊ အီးမေးလ် -kayar.dica@mifer.gov.mm

ကချင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
ကမ်းနားလမ်း၊ ဇော်ဂျွန်းလမ်းနှင့် ဆမားလမ်းထောင့်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်
ဖုန်း- ၀၇၄-၂၅၂၄၂၀၁ ၊  ဖက်စ်- ၀၇၄-၂၅၂၀၁၀၃၊ အီးမေးလ် - kachin.dica@mifer.gov.mm

ရခိုင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ မေယုလမ်း၊ ဘောလုံးကွင်း ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
ဖုန်း-၀၄၃- ၂၀၂၄၅၂၈၊ ဖက်စ်- ၀၄၃- ၂၀၂၄၅၂၉၊ အီးမေးလ် - rakhine.dica@mifer.gov.mm

ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဟားခါးခရိုင်၊ စုပေါင်းရုံးဝင်း အတွင်း၊ ချင်းဦးစီးရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်
ဖုန်း/ဖက်စ်- ၀၇၀-၂၀၂၂၅၈၄၊ အီးမေးလ် - chin.dica@mifer.gov.mm

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူး ရုံးခွဲနှင့် တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့ရုံး(OSS)၊ ရန်ကုန်မြို့
မြေကွက်အမှတ် ၄၉၊ မြေတိုင်းအမှတ် ၈၅/ ကံဘဲ့၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်
ဖုန်း +၉၅ ၀၁ ၆၅၈၂၆၃၊ ဖက်စ်- ၀၁ ၆၅၈၂၆၄၊ အီးမေးလ် - ygn.dica@mifer.gov.mm