ဆက်သွယ်ရန်

 

 

[email protected] သို့ တိုက်ရိုက်အီးမေးလ်ပေးပို့၍ဖြစ်စေ စာတိုပေးပို့၍ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ရန်-

မက်ဆေ့ချ် သို့မဟုတ် အီမေးလ်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ပါ: [email protected] သို့မဟုတ် [email protected]

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

DICA ၏ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့မှ သင်၏တင်ပြချက်များအား အလျှင်မြန်ဆုံး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

ရုံးချုပ်

ရန်ကုန်
အမှတ် ၁ ၊ သစ္စာလမ်း ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း - ၀၁ ၆၅၈၁၀၂

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနခွဲ(၁)
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၃၆ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၂၀၈) ၊(၂၀၉)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၃၆

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနခွဲ(၂)
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၂၈ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၂၁၀) ၊(၂၁၁)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၄၁

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနခွဲ(၃)
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၂၉ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၂၁၃)၊(၂၁၅)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၃၇

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနခွဲ(၄)
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၃၀ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၂၁၄) ၊(၁၄၇)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၄၂

မူဝါဒနှင့် ဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၃၁ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ(၃၀၈) ၊(၃၀၉)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၃၉

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၃၂ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၃၀၆) ၊(၃၀၇)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၄၃

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၃၃ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၁၀၇) ၊(၁၄၈)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၇၈၂၄

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၃၄ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၃၀၄) ၊(၃၀၅)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၄၅

ကုမ္ပဏီရေးရာဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၇၈၉၁၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၅ ၊ ၀၁ ၆၅၇၇၁၄ ၊ ၀၁ ၆၅၇၀၅၇ ၊၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ (၁၀၄) ၊ (၁၀၅)
 

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၂၅၆ ၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ( ၃၀၂) ၊(၃၀၃)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၇၈၂၅

စီမံရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ
ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၈၁၄၀၊ ၀၁ ၆၅၈၁၀၃ လိုင်းခွဲ (၂၀၆)၊(၂၀၇)
ဖက်စ်-၀၁ ၆၅၈၁၂၅

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများ

နေပြည်တော်ရုံးဦးစီးမှူးရုံး၊ နေပြည်တော်
ဒက္ခိဏသီရိခရိုင်စုပေါင်းရုံး ၊ နေပြည်တော် ကောင်စီ။
ဖုန်း - ဝ၆၇-၅၅၀၄၆၆ ၊ ဝ၆၇ ၅၅၀၄၆၄၊ ၀၆၇ ၅၅၀၄၆၃၊ ၀၆၇ ၅၅၀၄၆၂ ၊ ဖက်စ် - ၀၆၇ ၅၅၀၄၆၅၊ အီးမေးလ် - [email protected]

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
အမှတ် (မ-၄၇) ၊ ၅၅ လမ်း၊ ၄၀၊ ၄၁ လမ်းကြား၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ဖုန်းနံပါတ် ၀၂- ၂၈၄၈၂၄၁၊ ၀၂- ၂၈၄၈၂၄၂ ၊ ၀၂- ၂၈၄၈၂၄၃၊ ဖက်စ် ၀၂ ၄၀၆၅၈၈၁၊ အီးမေးလ် - [email protected]

ရှမ်းပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံး
အဝေရာမီးပုံပျံကွင်းလမ်း၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်
ဖုန်း - ဝ၈၁-၂၁၂၄၂၉၃၊ ဖက်စ် -၀၈၁-၂၁၂၄၉၇၄၊ အီးမေးလ် - [email protected]

မွန်ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံး
မော်လမြိုင်မြို့နယ် စုပေါင်းရုံး၊ တတိယထပ်၊ရုံးကြီးလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်၊မော်လမြိုင်မြို့၊မွန်ပြည်နယ်။
ဖုန်း - ဝ၅၇-၂၀၂၃၃၉၅၊ ဖက်စ်-၀၅၇-၂၀၂၃၃၈၅၊ အီးမေးလ် - [email protected]

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
စုပေါင်းရုံး(OSS)၊ မြက်တိုရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့
ဖုန်း ၀၄၂ -၂၉၂၅၆၊ ဖက်စ် ၀၄၂-၂၉၂၅၈၊ အီးမေးလ် - [email protected]

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
မေတ္တာရိပ်မွန်လမ်း၊ ချမ်းမြဝတီရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့ 
ဖုန်း ၀၇၁ ၂၀၂၆၅၉၂၊ ၀၇၁ ၂၀၂၆၅၉၃၊ ၀၇၁ ၂၀၂၆၂၇၄၊ ၀၇၁ ၂၀၂၆၂၇၅၊ ဖက်စ် ၀၇၁ ၂၀၂၆၂၇၅၊ အီးမေးလ် - [email protected]

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
ပဒုမ္မာလမ်းနှင့် စိန်ပန်းပင်လမ်းအကြား၊ ဆန်းချီတိုးချဲ့မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့။
ဖုန်း- ၀၅၉ ၂၂၂၃၀ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၉ ၂၂၂၃၃၊ အီးမေးလ် - [email protected].com

ကရင်ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံး
မြို့နယ်စုပေါင်ရုံး၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့
ဖုန်း- ၀၅၈ ၂၂၇၅၀၊ ၀၅၈ ၂၂၇၈၅ ၊ ၀၅၈ ၂၂၇၈၆၊ ဖက်စ်- ၀၅၈ ၂၂၇၄၉၊ အီးမေးလ် - [email protected]

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ တောင်ငူလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့
ဖုန်း- ၀၅၂-၂၂၀၁၇၄၇ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၂-၂၂၀၁၇၄၈၊  အီးမေးလ် - [email protected]

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊ ဒုတိယထပ်၊ ပြည်တော်သာ(၁)လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့
ဖုန်း- ၀၆၃-၂၈၇၄၈ ၊ ဖက်စ်- ၀၆၃-၂၈၇၄၇၊ အီးမေးလ် - [email protected]

ကယားပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံး
အမှတ်(၁၅/စ)၊ ဦးနီလမ်း၊ နောင်ယား(ခ)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်
ဖုန်း- ၀၈၃-၂၂၂၄၁၈၄၊ ဖက်စ်-၀၈၃-၂၂၂၄၁၈၅၊ အီးမေးလ် -[email protected]

ကချင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
ကမ်းနားလမ်း၊ ဇော်ဂျွန်းလမ်းနှင့် ဆမားလမ်းထောင့်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်
ဖုန်း- ၀၇၄-၂၅၂၄၂၀၁ ၊  ဖက်စ်- ၀၇၄-၂၅၂၀၁၀၃၊ အီးမေးလ် - [email protected]

ရခိုင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ မေယုလမ်း၊ ဘောလုံးကွင်း ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
ဖုန်း-၀၄၃- ၂၀၂၄၅၂၈၊ ဖက်စ်- ၀၄၃- ၂၀၂၄၅၂၉၊ အီးမေးလ် - [email protected]

ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်
ဖုန်း/ဖက်စ်- ၀၇၀-၂၂၅၈၄၊ အီးမေးလ် - [email protected]

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူး ရုံးခွဲနှင့် တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့ရုံး(OSS)၊ ရန်ကုန်မြို့
မြေကွက်အမှတ် ၄၉၊ မြေတိုင်းအမှတ် ၈၅/ ကံဘဲ့၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်။
ဖုန်း +၉၅ ၀၁ ၆၅၈၂၆၃၊ ဖက်စ်- ၀၁ ၆၅၈၂၆၄၊ အီးမေးလ် - [email protected]