တာဝန်နှင့် အခန်းကဏ္ဍများ

တာဝန်နှင့် အခန်းကဏ္ဍများ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အစိုးရကြား ကနဦးပေါင်းကူးဆက်သွယ်ခြင်းအနေဖြင့် DICA သည် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးမြှင့်တင်ရန်၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်းကျင်ကောင်းအား ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအား မြှင့်တင်ရန် ရှိပါသည်။

DICA သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အဓိက အေဂျင်စီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

DICA ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ-

 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများအတွက် စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းသူအနေဖြင့်လည်းကောင်း
 • ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် ဌာနအဖြစ်လည်းကောင်း
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး အေဂျင်စီအနေဖြင့်လည်းကောင်း
 • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အတွင်းရေးမှူးရုံးအနေဖြင့် လည်းကောင်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ထို့အပြင် နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘော တူညီချက်များ အား မူကြမ်းပြုစုခြင်း၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းများအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့်အပြင့် အာဆီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များ (ဥပမာ- အာဆီယံ နိုင်ငံများ ပါဝင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူညီချက်၊ အာဆီယံနှစ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူညီချက်များ) နှင့် ပတ်သက်၍လည်း အဓိက ဆက်သွယ်ရမည့် ဌာနအနေဖြင့် တာဝန်ယူလျက်ရှိပါသည်။.

DICA ၏ အဓိက တာဝန်တစ်ခုမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အားပေးရန်နှင့် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် တိုင်းပြည်နှင့် စီးပွားရေး အသိုင်းအဝန်း အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခွင့်အလမ်းသစ် များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်ဖော်ပေးခြင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။

DICA အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေမှုကို အကျိုးအမြတ်ရရှိစေနိုင်သည့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု နယ်ပယ်များကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လမ်းစဉ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်-

 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းအသစ်များအား တွက်ချက်ဖော်ထုတ်ရန်
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် မြေနေရာနှင့် မတည်ငွေရင်းအား ရှာဖွေရန်
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိစေမည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်
 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန်
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်များကို မြှင့်တင်ရန်

သို့ဖြစ်၍ DICA အနေဖြင့် အလားအလာရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်-

 • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လမ်းညွှန်စာအုပ်- မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် အလားအလာရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အခြေခံကျသည့် ပြည့်စုံသည့် မိတ်ဆက်မှု တစ်ခု
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာပုံစံများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ
 • မာလ်တီမီဒီယာအရင်းအမြစ်များ
  • သတင်းနှင့် ဆောင်းပါးများ
  • ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြပွဲများနှင့် အခြားအခမ်းအနားများ
 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုစီးပွားအခြေအနေပြမြေပုံစာအုပ်

DICA ၏ တန်ဖိုး၊ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိရန် - click here.

Show Sidebar Menu: 

1