မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

 

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (MIC) သည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ၂၀၁၆ အရ တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အစိုးရက ခန့်အပ် တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ခြင်း၊ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်မည့်ကဏ္ဍ၊ တားမြစ်ထားသည့် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ အပါအဝင် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာများကိုလည်း ထုတ်ပြန်နိုင်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက် အနည်းငယ် အတွက်သာ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပြုလွှာများကို လျှင်မြန်စွာစိစစ်၍ ကော်မရှင်က အတည်ပြုသည့် အတည်ပြုမိန့်ကိုလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အနေဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၀/ ၂၀၂၁ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

စဉ် အမည် ရာထူး ဌာန အဆင့်

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်း

အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးအောင်နိုင်ဦး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

ဦးခင်မောင်ရီ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

ဒေါက်တာဒေါ်သီတာဦး

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး အဖွဲ့ဝင်

ဦးညွန့်အောင်

ဒုတိယဝန်ကြီး

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

ဦးဝင်းသော်

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အဖွဲ့ဝင်

ဦးကျော်မင်းဦး

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

ဦးမင်းထွဋ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

ဦးသန့်စင်လွင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အတွင်းရေးမှူး

 

To learn more about how to apply for a MIC Permit, please click here.

Show Sidebar Menu: 

1