လုပ်ငန်းခွင်တွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို လေးစားလိုက်နာခြင်း စာအုပ်

လုပ်ငန်းခွင်တွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို လေးစားလိုက်နာခြင်း စာအုပ်

Posted on 16 September 2019

အဆိုပါ လမ်းညွှန်စာအုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ကြသည့် နိုင်ငံခြားသား များအနေဖြင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းဓလေ့များကို ပိုမိုနားလည်စေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ဒေသခံများအကြားတွင် ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အထင်လွဲမှုများ မပေါ်ပေါက်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။