သတင်းများ

နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏...

Posted on 28 March 2016

Enclude Capital Advisory UK Limited, London မှ Senior Associate, Mr. Alistair Mackie ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 25 March 2016

Polastri Wint & Partners Legal Services Ltd. မှ Partner ဖြစ်သူ Ms. Karina Peng သည် အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ...

Posted on 25 March 2016

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့(IFC)မှ Senior Operation Officer Mr. Charles Schneider သည်  ၂၂-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၁:၀၀ နာရီတွင် အမှတ် (၁...

Posted on 24 March 2016

Bell Pottinger မှ Chairman-Asia, Mr. Piers Pottinger  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန...

Posted on 24 March 2016

DFDL Myanmar Limited မှ Managing Director William D. Greenlee, Jr. ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 22 March 2016

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့်...

Posted on 22 March 2016

Japan-Myanmar Economy & Investment Center(JMEIC) မှ Director General, Mr. Noriyuki YONEMURA  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည်...

Posted on 22 March 2016

၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊...

Posted on 21 March 2016

Pages