သတင်းများ

PSA International Pte. Ltd. မှ Head, Group Business Development & Group Commercial Development, Mr. Wan Chee Foong  ဦးဆောင်သော...

Posted on 26 January 2016

Berwin Leighton Paisner  မှ  Senior Partner ဖြစ်သူ Mr. Neville Eisenberg နှင့်အဖွဲ့ သည်  ၂၅-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊...

Posted on 26 January 2016

          မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြေကွက် အမှတ် ၁၈၊ ၁၉ နှင့် ၂၀၊ ပြည်ပ စက်မှုနယ်မြေ၊...

Posted on 25 January 2016

         

            နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း(IFC)၏ အကူအညီဖြင့် “Investor-State Dispute Settlement Mechanism (ISDS)"...

Posted on 22 January 2016

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊...

Posted on 22 January 2016

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်ရှိ  Sawbwa VT Ltd...

Posted on 21 January 2016

International Enterprise Singapore မှ Assistant Chief Executive Officer, Mr. Tan Soon Kim  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်...

Posted on 20 January 2016

အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) မှ  Mr. Peter Brimble နှင့် အဖွဲ့သည်  ၁၉-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်...

Posted on 20 January 2016

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော  မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊...

Posted on 19 January 2016

Pages