သတင်းများ

International Economic Development Group  မှ Research Officer  ဖြစ်သူ Ms. Linda Calebrese နှင့် Team leader ဖြစ်သူ Mr. Stephen Gelb တို့သည်  ၅-၄-...

Posted on 06 April 2016

Australia and New Zealand Banking Group Limited မှ Associate Director, Mr. Bikramdeep Nanda  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည်...

Posted on 05 April 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ သီလဝါဆိပ်ကမ်းဒေသ၊...

Posted on 05 April 2016

မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဘောင်နှင့် ဆောင်ရွက်မည့် အစီ အစဉ်များ(Myanmar Private Sector Development Framework And Action Plan...

Posted on 04 April 2016

Ministry of Economic Development of The Russian Federation မှ Asia, Africa & Latin America Department ,Deputy Director, Mr. Alexander Dianov...

Posted on 04 April 2016

        MICHIGAN STATE UNIVERSITYမှ Professor, Mr. Duncan Boughton  သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အမှတ် (၁)၊...

Posted on 01 April 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာသာမြို့နယ်၊...

Posted on 01 April 2016

ထားဝယ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်

            တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်လိုသူများ နှင့်...

Posted on 31 March 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာ သာမြို့နယ်၊...

Posted on 31 March 2016

Pages