သတင်းများ

NEXT GyeongGi မှ Mr. Yang, Jong Gil , Economy Policy Division ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 20 May 2016

အင်ဒိုနီးရှား ပညာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဂျာမနီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီတို့ပူးပေါင်း၍ အင်ဒိုနီးရှား၊...

Posted on 20 May 2016

Asian Development Bank မှ Advisor ဖြစ်သူ Ms. Atsuko Hirose ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 19 May 2016

UK Trade and Investment  မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ Mr. Douglas Barnes  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 18 May 2016

The World Association of Chinese elite မှ Secretary General, Mr. HuaBing Gao ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 18 May 2016

Professor Carla Hayn ဦးဆောင်သော University of California Los Angeles Anderson မှ တာဝန်ရှိသူများသည် အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊...

Posted on 18 May 2016

International Finance Corporation မှ Country Manager(Myanmar) ဖြစ်သူ Mr.Vikram Kumar သည် အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ...

Posted on 18 May 2016

United Oversea Bank (Yangon Branch) မှ Executive Director, Mr. Loi kai Cheow ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 18 May 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာသာမြို့နယ်၊...

Posted on 18 May 2016

Pages