သတင်းများ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော  လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ S.M.K Garment Co...

Posted on 27 June 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၁)ရှိ  ...

Posted on 24 June 2016

Highwealth Construction Corp. မှ   President, Mr. Cheng Chin Tien ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့်ကုမ္ပဏီများ...

Posted on 23 June 2016

China Resources Group မှ Senior Deputy Chief Strategy Officer , Mr. Max Yu Zhong Liang ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 23 June 2016

SWISS Singapore Overseas Enterprises Pte,. Ltd. မှ Finance Manager, Mr. Basil Bariyawal  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 21 June 2016

        ချန်ဒူးပြည်ပကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့အစည်းမှ Mr. Chen Xiao၊ Secretary General ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်...

Posted on 17 June 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော  လှိုင်သာယာ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ Myanmar Hualian...

Posted on 17 June 2016

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ ပထမအတွင်းဝန်ဖြစ်သူ Mr. Naoya KISHI သည် အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ...

Posted on 17 June 2016

မြန်မာ-ဂျပန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များသည် အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊...

Posted on 17 June 2016

Pages