အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၀/ ၂၀၂၁ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၀/ ၂၀၂၁ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

Posted on 24 March 2021

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၀/ ၂၀၂၁ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။