ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဉပဒေ (Unofficial Translation in Vietnam Version) 3.21 MB Download
pdf
Myanmar Investment Law (Unofficial Translation in Vietnam Version) 18.62 MB Download
pdf
Special Economic Zone Laaw (Unofficial Translation in Vietnam Version) 14.58 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဉပဒေ (Unofficial Translation in Russian Version) 113.32 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဉပဒေ(Unofficial Translation in Russian Version) 49.2 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ အမည်ခံဒါရိုက်တာများ ခွင့်မပြုကြောင်းနှင့် ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူများကို အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင်များအဖြစ် ခွင့်မပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း 84.53 KB Download
pdf
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်နှုန်းထားများဖြေလျော့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၇၂/၂၀၂၁) 718.11 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁၅/၂၀၂၁) (မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် အခကြေးငွေများ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း) 104.34 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၁၀/၂၀၂၁ (မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ ၂၀၁၇ အရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် အခကြေးငွေများ ယာယီ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း) 196.08 KB Download
pdf
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 43.88 KB Download

Pages