သတင်းများ

Myanmar Premier International law Office Limited မှ Associate,     Mr. Natdanai Wongom, ဦးဆောင် သောအဖွဲ့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 22 October 2015

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (OECD) တို့...

Posted on 21 October 2015

Asian Development Bank, Department of External Relations မှ Communications Specialist(Digital), Mr. Sean Crowley  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်...

Posted on 21 October 2015

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတွင် ၁၉၁၄ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက် ဥပဒေနှင့် ၁၉၅၀ အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေများအရ...

Posted on 13 October 2015

TOTAL ကုမ္ပဏီ၏ Vice President Specialties ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူ Mr. Stephane LAGRUE နှင့်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ...

Posted on 13 October 2015

Telenor Myanmar Limited မှ Company Secretary , Mr. Chris Allen ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု...

Posted on 13 October 2015

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ (၂၂)နှစ်မြောက်ဌာန နှစ်ပတ်လည် နေ့အခမ်းအနားကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်...

Posted on 13 October 2015

Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) မှ Senior Research Fellow, Mr. CHOI Nakgyoon ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်...

Posted on 09 October 2015

KOTRA မှ commercial attache ဖြစ်သူ Mr. Ahn Jaeyong ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၈-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့ နေ့လည် (၁:၁၅) နာရီတွင် အမှတ် (၁)၊...

Posted on 08 October 2015

Pages