သတင်းများ

            ဂျပန်နိုင်ငံ Ministry of Economy, Trade and Industry မှ Asia and Pacific  Division ၏ Director ဖြစ်သူ Mr. Yasushi IWATA သည်...

Posted on 01 March 2016

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်များ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Seminar ကို (၂၆-၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့၊ ညနေ (၄:၃၀) နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 28 February 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုန်(၃/...

Posted on 23 February 2016

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ...

Posted on 23 February 2016

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(...

Posted on 17 February 2016

          မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်(ယာယီ)ဖြင့် လုပ်င်းဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊...

Posted on 11 February 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန်-၂ ရှိ...

Posted on 11 February 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်(၄) ရှိ Sky...

Posted on 11 February 2016

          ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်တွင်...

Posted on 11 February 2016

Pages