သတင်းများ

Printcare Packaing(Pvt) Ltd.မှ General Manager, Mr. Prshantha Dias သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁)၊...

Posted on 25 November 2015

Morris Corporation မှ Director, Mr. Sunoto Hadi သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊...

Posted on 24 November 2015

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရှိ  ဌာနခွဲအသီးသီးမှ အရာထမ်းများအား ASEAN Economic Community နှင့်စပ်လျဉ်း၍...

Posted on 24 November 2015

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏...

Posted on 23 November 2015

Royal Thai Embassy,Yangon မှ Minister Counsellor of the Office of Commercial Affairs, Mr. Pakainay Leng-EE  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်...

Posted on 20 November 2015

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းဒေသ၊ သန်လျင်-ကျောက်တန်းနယ်မြေ ရှိ Myat...

Posted on 20 November 2015

Embassy of the Republic of Korea, Yangon မှ Deputy Chief of Mission, Mr. Park Jae Kyung သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်...

Posted on 19 November 2015

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေလင်ပန်း စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ CBL Myanmar...

Posted on 19 November 2015

Norwegian Environment Agency မှ Senior Advisor ဖြစ်သူ Ms. Kristin Eine ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၁၇-၁၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင်...

Posted on 18 November 2015

Pages