သတင်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊...

Posted on 28 December 2015

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းဒေသ၊ သန်လျင်-...

Posted on 28 December 2015

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းဒေသ၊ သန်လျင်-...

Posted on 28 December 2015

FOREVER GROUP Co., Ltd. မှ Reporter, Daw Khaing Kanyar Thwe သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊...

Posted on 23 December 2015

မြန်မာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေး တင်ပြလျှောက်ထားသောအခါ အဆိုပြုဒါရိုက်တာများ၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ် မိတ္တူသာ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး...

Posted on 20 December 2015

အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Stanford University မှ Prof. Dan Ianca ခေါင်းဆောင်သော စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ သင်တန်းသား/သူ (...

Posted on 17 December 2015

The General Environmental Technos Co., Ltd.  မှ Leader ဖြစ်သူ Mr. Kazuhiro FUKUDA  သည်  ၁၆-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့ ညနေ ၄:၀၀ နာရီတွင် အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊...

Posted on 16 December 2015

Austrian Embassy in Bangkok မှ Commercial Counsellor ဖြစ်သူ Mr. Gunther Sucher သည် အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရင်းနှီး...

Posted on 15 December 2015

State Bank of India, Yangon Representative Office မှ Chief Representative ဖြစ်သူ Mr. Anil Bankey သည် အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်...

Posted on 15 December 2015

Pages