ဂျာမနီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ(GIZ) နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

ဂျာမနီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ(GIZ) နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

Posted on 08 March 2016

Como Consult GmbH မှ Consultant & Trainer, Mr. Christian Koch  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၌ (၇-၃-၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၁၅:၀၀ နာရီတွင် လာရောက်၍  ဝန်ထမ်းများ စွမ်း‌ဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။