ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်သော လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ကျောက်မီးသွေးဓါတ်အားစက်ရုံသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့ခြင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်သော လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ကျောက်မီးသွေးဓါတ်အားစက်ရုံသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့ခြင်း

Posted on 03 March 2016

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦး ဦးဆောင်သော လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ၁၄ ဦးပါဝင်သည့် DICA-JICA Discussion Series on Infrastructure PPP framework in Myanmar လေ့လာရေးအဖွဲ့ သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လေ့လာခရီးစဉ်၏ ဒုတိယနေ့ခရီးစဉ်အဖြစ် (၃-၃-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် Cirebon မြို့ရှိ CIREBON Power Plant သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ကျောက်မီးသွေး ဓါတ်အား ပေးစက်ရုံ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦး ဦးဆောင်သော လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ၁၄ ဦးပါဝင်သည့် DICA-JICA Discussion Series on Infrastructure PPP framework in Myanmar လေ့လာရေးအဖွဲ့ သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လေ့လာခရီးစဉ်၏ ဒုတိယနေ့ခရီးစဉ်အဖြစ် (၃-၃-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် Cirebon မြို့ရှိ CIREBON Power Plant သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ကျောက်မီးသွေး ဓါတ်အား ပေးစက်ရုံ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။