ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း

Posted on 23 February 2016

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရုံး၊ သင်တန်းခန်းမ၌ ဝန်ထမ်းများအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းအေးမှ လာရောက်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အပါအဝင် ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း (၆၇) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။