ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ Centre for International Economic Studies (CIES) သုတေသနအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ Centre for International Economic Studies (CIES) သုတေသနအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

Posted on 12 January 2016

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ Centre for International EconomicStudies(CIES) သုတေသန အဖွဲ့သည် အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံး သို့ ၁၂-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀) နာရီတွင် လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် MYANTRADE Project ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။