ဂျပန်နိုင်ငံသံရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းဝန်ဖြစ်သူ Mr. Masahiro Fujikagawa နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

ဂျပန်နိုင်ငံသံရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းဝန်ဖြစ်သူ Mr. Masahiro Fujikagawa နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Posted on 14 December 2015

ဂျပန်နိုင်ငံသံရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းဝန်၊ Mr. Masahiro Fujikagawa သည် ၁၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီတွင် အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လာရောက်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်အတွက်  ပူးတွဲ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။