အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IFC) နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IFC) နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Posted on 02 November 2015

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့(IFC)မှ Mr. Charles Schneider, senior operation officer သည် ၂၉-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ရန်ကုန်ရှိ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လာရောက်၍ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဗီဇာထုတ် ပေးသည့်ကိစ္စ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအသစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။