အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Posted on 24 September 2015

အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) မှ Principal Country Specialists ဖြစ်သူ Mr. Peter Brimble ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂၄-၉-၂၀၁၅ ရက်နေ့ နေ့လည် (၁:၃၀) နာရီတွင် အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ရန်ကုန်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လာရောက်၍ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Governance Risk Assessment and Procurement Assessment နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။