နေပြည်တော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

နေပြည်တော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

Posted on 25 July 2023

နေပြည်တော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားသည့် ရုပ်ရှင်ရုံလုပ်ငန်း (2D/ 3D ပြသခြင်း) နှင့် ရေပန်းဥယျာဉ် အပန်းဖြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့သို့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်တွင် သွားရောက်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဌာနများအကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေများကို မြေပြင်ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါသည်။