ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

Posted on 10 July 2023

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတည်ပြု မိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် း ပုသိမ်စက်မှုစီမံကိန်းရှိ ဆန်၊ ပြောင်း၊ ပဲအမျိုးမျိုးကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းသို့  ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့က အဆိုပါလုပ်ငန်း၏ စီးပွားဖြစ်စတင်နိုင်ရန်အတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး လိုအပ် သည်များကို ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။