နေပြည်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

နေပြည်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

Posted on 15 March 2023

နေပြည်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အထူးဖိတ်ကြားထားသည့် နေပြည်တော်စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် Contract Framing စနစ်အသုံးပြု၍ စပ်မျိုးစပါးများ ထုတ်လုပ် ရောင်းချခြင်း နှင့် အကျိုးတူလယ်ယာစနစ်ဖြင့် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲများ ထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းသို့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်တွင် သွားရောက်၍  စီးပွားဖြစ်စတင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေများစစ်ဆေး၍ ဌာနများ အကြား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေများအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။