ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် တွေ့ဆုံဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် တွေ့ဆုံဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

Posted on 01 November 2022

ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် လမ်းခင်းကျောက်နှင့် မီးခံကျောက်အုတ်ခဲထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ တာဝန်ရှိသူများကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကချင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ရုံး၌ တွေ့ဆုံပြီး လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။