မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
စာရင်းကိုင်(၄)ရာထူး ၂ နေရာ၊ အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ၇ နေရာ၊ ရုံးအကူရာထူး ၁ နေရာအတွက် လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးထားတင်ပြရမည့် နေ့ရက်နှင့် ရေးဖြေ ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်တို့အား ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း အသိပေးကြေညာချက် 368.85 KB Download
pdf
နိုင်ငံသားပိုင် ငါး၊ ပုဇွန် မွေးမြူရေး အပါအဝင် မွေးမြူ‌ရေးကဏ္ဍသို့ ထုတ်ပေးထားသည့် ချေးငွေရယူထားသူများ ပြန်ဆပ်ရန် ချေးငွေကာလ သက်တမ်း (၂) နှစ် စေ့ရောက်သည့် နေ့မှစ၍ နောက်ထပ် (၁) နှစ် ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း 678.34 KB Download
pdf
၈-၁၁-၂၀၂၃ နှင့် ၉-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တို့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 77.32 KB Download
pdf
၃-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 68.92 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၈၀/၂၀၂၃ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 224.93 KB Download
pdf
၆-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 94.27 KB Download
pdf
၂၀-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 76.93 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၇၈/၂၀၂၃ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 217.85 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၇၆/၂၀၂၃ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 219.29 KB Download
pdf
အသိပေးကြေညာခြင်း 274.8 KB Download

Pages