မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
Financing Infrastructure Development and Public- Private Partnership (PPP) Framework for Myanmar 1.37 MB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက် နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၃/၂၀၁၆) 13.54 KB Download
pdf
၃/၂၀၁၆ - ကဏ္ဍအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 225.43 KB Download
pdf
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၆/၂၀၁၆) 578.53 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 108.28 KB Download
pdf
မန္တလေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၅ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ) 3.81 MB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၀/၂၀၁၆ 901.23 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၆/၂၀၁၆ (အင်္ဂလိပ်) 46.94 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၆/၂၀၁၆ 969.64 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၀/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 70.29 KB Download

Pages