မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ(၄/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစာရင်း 67.78 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (၁/၂၀၁၈) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 55.2 KB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 656.39 KB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု(နိုင်ငံ) 198.41 KB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု(ကဏ္ဍ) 198.11 KB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 979.22 KB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.23 MB Download
pdf
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးများလျော့ချသတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း 32.52 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (၃/၂၀၁၈)အစည်းအဝေးမှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများ၏ အဆိုပြုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်များ 1.92 MB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆ / ၂၀၁၈ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 25.84 KB Download

Pages