မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 306.86 KB Download
pdf
မြန်မာကုမ္ပဏီဥပဒေ မူကြမ်း(Unofficial Translation) 1.39 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၇)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 63.95 KB Download
pdf
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) တို့အကြား ချုပ်ဆိုမည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အစီရင်ခံစာ 10.13 KB Download
pdf
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) တို့အကြား ချုပ်ဆိုမည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အစီရင်ခံစာ 26.46 KB Download
pdf
ပုံစံ (၁) စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းလျှောက်ထားလွှာ 26.88 KB Download
pdf
ပုံစံ (၂) အဆိုပြုချက် 69.98 KB Download
pdf
ပုံစံ (၂) အဆိုပြုချက် 163.02 KB Download
pdf
ပုံစံ (၃) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့် 15.79 KB Download
pdf
ပုံစံ ( ၄ - က ) အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ 68.13 KB Download

Pages