မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၄၈/၂၀၂၁ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 174 KB Download
pdf
၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 83.54 KB Download
pdf
၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 59.51 KB Download
pdf
၁၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 72.63 KB Download
pdf
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၆/၂၀၂၁) 351.81 KB Download
pdf
ဆောင်းပါးရှင် မောင်သစ္စာ(ရန်ကင်း)၏"နောင်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည့်အပြင် အနာဂတ်တွင် လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများ ထုတ်လုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် SC Auto လုပ်ငန်း" ဆောင်းပါး 1.97 MB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၆/၂၀၂၁ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၏အခွန်ပေးဆောင်တင်သွင်းသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း 83.31 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၆/၂၀၂၁ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၏အခွန်ပေးဆောင်တင်သွင်းသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း 622.29 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၆/၂၀၂၁ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၏အခွန်ပေးဆောင်တင်သွင်းသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း 381.83 KB Download
pdf
၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 70.05 KB Download

Pages