အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁၀/၂၀၂၁)

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁၀/၂၀၂၁)

Posted on 27 April 2021

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ ၂၀၁၇ အရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် အခကြေးငွေများ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း