ကမ္ဘာ့ဖိနပ် စက်မှုထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ကမ္ဘာ့ဖိနပ် စက်မှုထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်

Phone
-
Email
-
Address
မြေကွက်အမှတ် (၁၈၁/၁၈၂)၊ ငုဝါလမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း မကြီး၊ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် အပိုင်း (၅)၊ လှိုင်သာယာ မြိ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး
Website
-
State or Region
Yangon, Hlaingtharyar
Permit or Endorsement
Permit
Business Sector
Manufacturing
Local or Foreign Investment
Local

If you are a representative from a private enterprise, and would like to update your company's details - please click here

Investment Summary 

TBC

Annual Performance Reports 

TBC