ဧရာရွှေဝါ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ဧရာရွှေဝါ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

Phone
-
Email
-
Address
မြေကွက်အမှတ် (247-A)၊ တွင်းသင်း တိုက်ဝန် ဦးထွန်းညိုလမ်း၊ မြေတိုင်း အမှတ်(2)၊ စက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
Website
-
State or Region
Yangon, Hlaingtharyar
Permit or Endorsement
Permit
Business Sector
Manufacturing
Local or Foreign Investment
Local

If you are a representative from a private enterprise, and would like to update your company's details - please click here

Investment Summary 

TBC

Annual Performance Reports 

TBC