Archive for documents

Archive for documents

Type File Size
နေပြည်တော်တွင် One Stop Services ဖြင့် ( ၁၄-၉-၂၀၁၅ )နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း
နေပြည်တော်တွင် One Stop Services ဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၁၅)နေ့တွင် သက်တမ်းတိုး မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း
နေပြည်တော်တွင် One Stop Services ဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၁၅)နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ/ရုံးခွဲများစာရင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် One Stop Services ဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၁၅) နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း
website_14-9-15_m
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် One Stop Services ဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၁၅)နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့် ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီစာရင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် One Stop Services ဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၁၅)နေ့တွင် သက်တမ်းတိုး မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ/ရုံးခွဲများစာရင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် One Stop Services ဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၁၅)နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ/ရုံးခွဲများစာရင်း
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၂/၂၀၁၅)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 41.1 KB Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် One Stop Services ဖြင့် (၁၀-၂-၂၀၁၅)နေ့တွင် သက်တမ်းတိုး မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Pages